В ДОБРИЧ се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ДОБРИЧ се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 30 септември 2022 г. в гр. Добрич се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Добрич. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 37 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Варна: общински администрации, РИОСВ, ДФ Земеделие – ОД Добрич, ОД Земеделие – Добрич и общински служби по земеделие към областната дирекция, СИДП ДП – гр. Шумен, държавни горски и ловни стопанства, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури – ОД Добрич, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Добрич, Регионален исторически музей – Добрич, Областен информационен център – Добрич, Стопанска камара – Добрич, ВиК Добрич АД, местни инициативни групи, неправителствени организации, представители на бизнеса.

Събитието беше открито от Стела Дочева – Главен експерт „Натура 2000“ в РИОСВ-Варна. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от постигане на добро разбиране на ангажиментите на националните организации, които следва да стимулират регионалните си структури за активно участие в Комитета на заинтересованите страни. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 4 октомври в Шумен, 5 октомври в Разград и 6 октомври в Търговище. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/