В ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ПЕРНИК СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 27 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Перник. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 20 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ-София: общински администрации, РИОСВ, Областна Дирекция „Земеделие“ – Перник, Регионална дирекция по горите – Кюстендил, офис Перник, Югозападно Държавно предприятие ДП – гр. Благоевград, Агенция “Българска гора”, гр. Перник, Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, офис Перник, Европейски политехнически университет, Регионален исторически музей – Перник, Напоителни системи ЕАД, клон София, Съюз за стопанска инициатива – Перник, Сдружение „Регионален бизнес център за подпомагане на МСП” – Перник, ловно-рибарски сдружения, медии.   Събитието беше открито от Иванка Костова, Главен експерт „Превантивна дейност“ в РИОСВ-София. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта да се осигури достатъчно време за провеждане на дискусии и обсъждания между заинтересованите страни, така че да се достигне до общи решения относно обхвата и характеристиките на мерките в плановете за управление. Посочено бе още, че е необходимо да се осигурят правила за избор на членовете в Комитета на заинтересованите страни. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000. Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължи със следващото – последно за тази кампания регионално събитие: на 28 октомври в София. Информационната кампания обхвана всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/