В РАЗГРАД се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В РАЗГРАД се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 5 октомври 2022 г. в гр. Разград се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Разград. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 38 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Русе: областна и общински администрации, РИОСВ, ОД „Земеделие“ – Разград, СЦДП ДП – гр. Габрово, държавни горски и ловни стопанства, Областен информационен център – Разград, Русенски университет, Шуменски университет, РДНСК – Разград, ИАСАС – ГДСАС – Разград, ловни сдружения, неправителствени организации, местни инициативни групи, Регионална търговско-промишлена и земеделска камара – Разград и медии.

Събитието беше открито от Цонка Христова, Директор на РИОСВ-Русе. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от координиране на усилията на национално и регионално ниво, за да се постигне активно участие от страна на регионалните структури на националните администрации. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 6 октомври в Търговище, 18 октомври в София, 19 октомври в Плевен и 20 октомври в Ловеч. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/