В СИЛИСТРА се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В СИЛИСТРА се Проведе РЕГИОНАЛНО събитие по проект „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 28 септември 2022 г. в гр. Силистра се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Силистра. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 35 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ – Русе: областна и общински администрации, РИОСВ, ПНМ „Сребърна“, ДФ Земеделие – ОД Силистра, държавни горски и ловни стопанства, Териториално звено Силистра на Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури, ловни сдружения, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Силистра, Областен информационен център – Силистра, РДНСК – Силистра, Силистренска търговско-промишлена палата, местни инициативни групи, неправителствени организации, туристически дружества, представители на бизнеса и земеделски производители.

Събитието беше открито от Венелин Скарлатов, Главен експерт в направление „Биологично разнообразие и защитени територии и зони“, дирекция “Превантивна дейност” в РИОСВ-Русе. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.

Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от провеждане на интензивни срещи със заинтересованите страни – важен фактор за успеха на управление на екологичната мрежа. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.

Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 29 септември във Варна, 30 септември в Добрич, 4 октомври в Шумен и 5 октомври в Разград. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.

Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/