Новини

Хората често свързват опазването на природата с природни резервати със строга защита, където човешките дейности систематично се изключват. При „Натура 2000“ е приет различен подход. С подхода напълно се отчита, че човекът представлява неразделна част от природата и че заедно те функционират най-добре в партньорство....

На 6 март 2020 г. в Стара Загора се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Стара Загора. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 33 души от цялата област, представители...

На 28 февруари 2020 г. в Бургас се проведе регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“, което е част от Първата национална кампания на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“.  В събитието участваха рекордните 42 души...

На 27 февруари 2020 г. в Пловдив се проведе регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“, което е част от Първата национална кампания на тема: „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“. Участваха 37 души от цялата област,...