March 2020

На 6 март 2020 г. в Стара Загора се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Стара Загора. Актуалната тема „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 33 души от цялата област, представители...