September 2022

На 30 септември 2022 г. в гр. Добрич се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Добрич. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 37 души от цялата област, представители на организации,...

На 29 септември 2022 г. в гр. Варна се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Варна. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 37 души от цялата област, представители на организации,...

На 28 септември 2022 г. в гр. Силистра се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Силистра. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 35 души от цялата област, представители на организации,...

На 27 септември 2022 г. в гр. Русе се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Русе. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 33 души от цялата област, представители на организации,...

На 14 септември 2022 г. в гр. Монтана се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Монтана. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 28 души от цялата област, представители на организации,...

На 13 септември 2022 г. в гр. Враца се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Враца. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 32 души от цялата област, представители на организации,...

На 12 септември 2022 г. в гр. Видин се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Видин. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 36 души от цялата област, представители на организации,...

На 8 септември 2022 г. в гр. Сливен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Сливен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 30 души от цялата област, представители на организации,...