„Изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане на мерки, заложени в плановете за управление на защитените зони“ е:

 

Конкретна мярка – Управление на защитените зони и комуникация със заинтересованите страни.