Кое от изброените е предвидено в НРПД като допълнителни мерки за конкретни видове?

Допълнителни мерки за конкретни видове:

1. Обезщетения за щети, нанесени от кафявата мечка 

2. Изпълнение на превантивни мерки за намаляване на конфликта „мечка-човек“

3. Обезопасяване на електропреносната мрежа