Националната рамка за приоритетни действия (НРПД) за “Натура 2000” е задължение на държавите членки, съгласно чл. 8 на Директива за местообитанията;

 

 

Националната рамка за приоритетни действия (НРПД) за “Натура 2000” е задължение на държавите членки, съгласно чл. 8 на Директива за местообитанията.