Поради липса на планове за управление за цялата територия на “Натура 2000” за периода 2021-2027 г. мерките в НРПД са определени на национално ниво.

 

За периода 2021-2027 г. мерките в НРПД са определени на национално ниво, поради отсъствие на планове за управление за цялата територия на “Натура 2000”.