Колко са предвидените допълнителни мерки извън рамките на “Натура 2000“ в НРПД 2021-2027?

В НРПД 2021-2027 г. не се налага планиране на мерки извън “Натура 2000”.