Втори национален
онлайн конкурс

„Знания за Натура 2000“

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

Включи се във втория национален онлайн конкурс “Знания за Натура 2000”!
Отговорете на всички 10 въпроса и участвайте в томбола за страхотни награди!

1. Националната рамка за приоритетни действия (НРПД):


2. В България се опазват следните видове и типове местообитания по „Натура 2000“


3. Кое от изброените не е от 9-те типа екосистеми в НРПД?


4. Колко са предвидените допълнителни мерки извън рамките на "Натура 2000“ в НРПД 2021-2027?


5. Кое от изброените е предвидено в НРПД като допълнителни мерки за конкретни видове?


6. Националната рамка за приоритетни действия (НРПД) за "Натура 2000" е задължение на държавите членки, съгласно чл. 8 на Директива за
местообитанията


7. Поради липса на планове за управление за цялата територия на "Натура 2000" за периода 2021-2027 г. мерките в НРПД са определени на национално ниво.


8. Специфични природозащитни цели за всяка защитена зона се разработват за:


9. Кои са 4-те нива за постигане на целите за отделните видове и типове природни местообитания?


10. „Изграждане на капацитет на заинтересованите страни за прилагане на мерки, заложени в плановете за управление на защитените зони“ е:


Регистрирайте се и участвайте
за спечелването на

МНОГО НАГРАДИ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

Втори национален
онлайн конкурс приключи

Правилата на играта | Политиката за поверителност

НАГРАДИ

Н. Т. – София

П. Д. – Добрич

Д.И. – Бургас

В. В. – Сливен
И. Б. – Русе
Д. Д. – Кюстендил
Д. Г. – Бургас
М. К. – Пловдив
Л. П. – Плевен
М. К. – Хасково
В. Г. – Видин
Г. Й. – Ловеч
С. Ч. – Шумен
К. Д. – София
К. М. – Габрово
К. К. – Пазарджик
П. М. – Разград
З. С. – Кърджали
Н. Н. – Враца
Е. П. – Смолян
П. А. – Търговище
К. Р. – Велико Търново
Н. И. – Монтана
С. М. – Перник
О. Н. – Добрич
М. П. – Ямбол
М. М. – Силистра
Д. С. – Благоевград
С. Й. – Стара Загора
Е. И. – Варна
П. Г. – София Област

Н. Т. – Бургас
К. П. – Варна
К. Д. – Добрич
А. Х. – Хасково
В. К. – София Област
Р. Д. – Плевен
Ю. Т. – София
Д. К. – Кърджали
С. Д. – Пловдив
И. П. – Габрово
А. А. – София
М. Т. – Плевен
Д. У. – Пазарджик
П. Г. – София
Г. А. – Хасково
Д. М. – Варна
В. Д. – Стара Загора
М. П. – Пловдив
К. Ж. – Варна
М. И. – София Област
Й. С. – Бургас
С. С. – Хасково
Б. А. – София
Т. К. – Пловдив
Г. М. – Велико Търново
Д. Б. – Бургас
К. Й. – Ямбол
Н. Т. – Перник
В. Щ. – Пловдив
Г. С. – Пловдив
С. А. – Добрич
Ф. К. – Пловдив
К. М. – София