Първи национален
онлайн конкурс приключи

„Знания за Натура 2000“

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

Включи се в първия национален онлайн конкурс “Знания за Натура 2000”!
Отговорете на всички 10 въпроса и участвайте в томбола за страхотни награди!

1. Какво представлява мрежата Натура 2000?


2. От кога съществува екологичната мрежа Натура 2000 в България?


3. Колко са защитените зони от мрежата Натура 2000 по Директивата за птиците в България?


4. Колко са защитените зони от мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията в България?


5. На кое място сред страните от ЕС се нарежда България по процент на покритие на мрежата Натура 2000?


6. Управлението на мрежата Натура 2000 следва да допринесе за?


7. Кой от изброените е отговорен за „извършва периодична оценка за достатъчността на мрежата Натура 2000 и на изпълнението на целите“?


8. Кой от изброените е отговорен за „разработва териториален план за управление на защитените зони от мрежата Натура 2000“?


9. Кой от изброените „Осигурява необходимата комуникация и мотивация на собственици или ползватели на територии, в които трябва да се реализират мерките, допринасящи за постигане на целите на територията в контекста на Натура 2000“ ?


10. „Поддържане на пълнота на първия дървесен етаж (средно претеглена) ≥ 0,6.“ за местообитание 91Z0 „Гори от сребролистна липа“ в защитена зона BG0000366 „Кресна - Илинденци“ е ?


Регистрирайте се и участвайте
за спечелването на

МНОГО НАГРАДИ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

Първи национален
онлайн конкурс приключи

Правилата на играта | Политиката за поверителност

ПЕЧЕЛИВШИ

Ц. Т. – Плевен

С. В. – Сливен

Н. Д. – Смолян

В. Й. – Благоевград
Д. Р. – Бургас
Т. Д. – Варна
Й. К. – Велико Търново
Р. К. – Враца
Й. Б. – Габрово
Л. Л. – Добрич
Н. Ш. – Кърджали
А. Щ. – Кюстендил
С. Б. – Ловеч
З. К. – Монтана
И. Г. – Пазарджик
Р. Л. – Перник
Ц. К. – Плевен
М. К. – Пловдив
Н. С. – Разград
И. Й. – Русе
Д. Р. – Силистра
Б. А. – Сливен
М. А. – Смолян
Р. А. – София
М. И. – София Област
К. К. – Стара Загора
Г. М. – Търговище
И. Б. – Хасково
Й. Н. – Шумен
М. П. – Ямбол

В. Й. – Благоевград
Д. Г. – Бургас
Д. Т. – Бургас
Г. В. – Бургас
С. Т. – Варна
Б. Н. – Варна
А. И. – Варна
Д. Н. – Варна
Г. П. – Велико Търново
П. Д. – Добрич
Р. П. – Кюстендил
Е. К. – Пазарджик
С. Г. – Пазарджик
Н. Д. – Перник
Б. Б. – Перник
К. Л. – Перник
А. Г. – Плевен
М. К. – Плевен
Р. Н. – Плевен
Н. П. – Плевен
З. Б. – Пловдив
Д. Г. – Смолян
А. Н. – София
Р. В. – София
Я. С. – София
М. В. – София
Л. Г. – София
Й. М. – София
В. Б. – София
Е. К. – София
Й. Н. – Шумен
С. Б. – Шумен
С. С. – Ямбол