Трети национален
онлайн конкурс

„Знания за Натура 2000“

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ

Включи се във третия национален онлайн конкурс “Знания за Натура 2000”!
Отговорете на всички 10 въпроса и участвайте в томбола за страхотни награди!

1. Кои мерки от НРПД се финансират по Програмата за техническа помощ 2021-2027 г.?


2. Кои мерки от НРПД се финансират от Националния бюджет?


3. По коя програма се финансира разработването на планове за управление на защитените зони?


4. Коя мярка от НРПД се финансират по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 Г.?


5. Насърчаването на устойчив риболов и възстановяване, и опазване на водните биологични ресурси е приоритет от:


6. Разработването или актуализирането на планове за действие за видове е част от мерките от НРПД, финансирани…


7. По Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. се финансира:


8. Скални местообитания, дюни и зони с рядка растителност – премахване на нетипична храстова и дървесна растителност, отстраняване на инвазивни чужди видове, изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп са част от мерките от НРПД финансирани от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. това са:


9. Залесяване с типични видове (мярка 51) е част от мерките заложени в НРПД, как се финансира мярката?


10. Какви мерки от НРПД се финансират по програма „Околна среда“ 2021-2027 г.?


Регистрирайте се и участвайте
за спечелването на

МНОГО НАГРАДИ

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

Трети национален
онлайн конкурс приключи

Правилата на играта | Политиката за поверителност

НАГРАДИ