В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

В ЛОВЕЧ СЕ ПРОВЕДЕ РЕГИОНАЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ „ЗНАНИЯ ЗА НАТУРА 2000“

На 20 октомври 2022 г. в гр. Ловеч се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ловеч. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 23 души от цялата област, представители на организации, планирано да участват в Комитета на заинтересованите страни към РИОСВ-Плевен: областна и общински администрации, РИОСВ, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“, ОД „Земеделие“ – Ловеч, Регионална Дирекция по горите – Ловеч, държавни горски стопанства, Национална служба за съвети в земеделието – ТОО Ловеч, Областен информационен център-Ловеч, ловно-рибарски дружества.   Събитието беше открито от инж. Зорница Йоткова, Директор на РИОСВ-Плевен. В следващите панели бяха представени правно-нормативната рамка на новия подход за управление на мрежата Натура 2000, отговорностите на отделните звена по управление на национално и на регионално ниво и Документът за целите на Натура 2000.   Акцентите в заключителната дискусия „Питай за Натура 2000“ бяха насочени към необходимостта от осигуряване на форма на участие в Комитета на заинтересованите страни на малките земеделски производители, които нямат свои сдружения на регионално ниво. Подчертано бе още, че ще бъде необходима финансова подкрепа за изпълнение на мерките, заложени в плана за управление на защитените зони, за да се гарантира достатъчна мотивация за неговото изпълнение. Участниците в срещата заявиха своята готовност за участие в Комитета на заинтересованите страни, както и в процеса на разработване на териториалния план за управление на Натура 2000.   Първата Национална кампания по проект „Знания за Натура 2000“ продължава със следващите регионални събития: на 26 октомври в Кюстендил, на 27 октомври в Перник и на 28 октомври в София-област. Информационната кампания ще обхване всички областни градове в страната.   Повече информация за регионалните събития от Първата национална кампания можете да намерите на https://natura2000.bg/parva-nacionalna-kampania/