November 2022

Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите провежда първия Национален онлайн конкурс „Знания за Натура 2000“. Дейността е част от проект BG16M1OP002-3.006-0001“Знания за Натура 2000“, който се финансира от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския...

Проведе се Първата национална кампания по проект „Знания за натура 2000“, чиято тема беше „ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО РАЗБИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ“. Тя стартира на 28.01.2020 г. в гр. София, с провеждането на национално събитие, в което участваха повече от...

На 28 октомври 2022 г. в гр. София се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за Софийска област. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 22 души от цялата област, представители на организации,...

На 27 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Перник. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 20 души от цялата област, представители на организации,...

На 26 октомври 2022 г. в гр. Кюстендил се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кюстендил. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 34 души от цялата област, представители на организации,...

На 20 октомври 2022 г. в гр. Ловеч се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ловеч. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 23 души от цялата област, представители на организации,...

На 19 октомври 2022 г. в гр. Плевен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Плевен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации,...

На 18 октомври 2022 г. в гр. София се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област София-град. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 23 души от цялата област, представители на организации,...

На 6 октомври 2022 г. в гр. Търговище се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Търговище. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 29 души от цялата област, представители на организации,...

На 5 октомври 2022 г. в гр. Разград се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Разград. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 38 души от цялата област, представители на организации,...