September 2022

На 28 септември 2022 г. в гр. Силистра се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Силистра. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 35 души от цялата област, представители на организации,...