October 2022

На 19 октомври 2022 г. в гр. Плевен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Плевен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации,...