October 2022

На 26 октомври 2022 г. в гр. Кюстендил се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кюстендил. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 34 души от цялата област, представители на организации,...