August 2023

В тях се срещат уникално приспособими организми и оцелели древни растения   Доц. д-р Антоанета Петрова e дългогодишен директор на Ботаническата градина на БАН, ботаник с широки познания за растителния свят. Автор е на десетки публикации за флората на страната и в частност за Салеповите растения (орхидеите);...

На 23 август 2023 г. в гр. Разград се проведе третото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Разград. Актуалната тема „ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА...