Новини

На 28 октомври 2022 г. в гр. София се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за Софийска област. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 22 души от цялата област, представители на организации,...

На 27 октомври 2022 г. в гр. Перник се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Перник. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 20 души от цялата област, представители на организации,...

На 26 октомври 2022 г. в гр. Кюстендил се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Кюстендил. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 34 души от цялата област, представители на организации,...

На 20 октомври 2022 г. в гр. Ловеч се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ловеч. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 23 души от цялата област, представители на организации,...