Новини

На 23 февруари 2023 г. в гр. Ямбол се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Ямбол. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 21 души от...

На 22 февруари 2023 г. в гр. Стара Загора се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Стара Загора. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 28...

На 21 февруари 2023 г. в гр. Бургас се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Бургас. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 48 души от...

На 16 февруари 2023 г. в гр. Смолян се проведе второто регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Смолян. Актуалната тема „РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В ПРОЦЕСА НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАТУРА 2000“ привлече 36 души от...