Новини

На 18 октомври 2022 г. в гр. София се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област София-град. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 23 души от цялата област, представители на организации,...

На 6 октомври 2022 г. в гр. Търговище се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Търговище. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 29 души от цялата област, представители на организации,...

На 5 октомври 2022 г. в гр. Разград се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Разград. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 38 души от цялата област, представители на организации,...

На 4 октомври 2022 г. в гр. Шумен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Шумен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации,...