Новини

На 4 октомври 2022 г. в гр. Шумен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Шумен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 31 души от цялата област, представители на организации,...

На 30 септември 2022 г. в гр. Добрич се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Добрич. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 37 души от цялата област, представители на организации,...

На 29 септември 2022 г. в гр. Варна се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Варна. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 37 души от цялата област, представители на организации,...

На 28 септември 2022 г. в гр. Силистра се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Силистра. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 35 души от цялата област, представители на организации,...