Новини

На 8 септември 2022 г. в гр. Сливен се проведе първото регионално събитие по проект „Знания за Натура 2000“ за област Сливен. Темата „Подкрепа за по-добро разбиране на подхода за управление на Натура 2000 в България“ привлече 30 души от цялата област, представители на организации,...